Recopilació d'articles publicats en diferents revistes.

dijous, 23 de març de 2017

L’erotisme pot esdevenir místic?L’erotisme pot esdevenir místic?Era el gran tema dels Esmorçars de Forquilla de l’Hotel Europa. Qué és la mística? Una experiència, que totes les religions tenen en la seva doctrina, i que en el catolicisme es defineix com la unió de l’ànima amb Déu abans de morir. És una unió molt especial que per desitjada no la gaudeix tothom nomès algunes persones per raons que els humans no podem decidir. Aixó no significa que la vida de la resta de mortals no sigui mereixedora del regne del cel. El camí de la salvació, el catolicisme l’emmarca en dues maneres: ascètica i mística. La primera és el treball de la persona per guanyar-se el cel i el segon és la vivència que no ha creat ella i que s’hi troba immersa pèr conquerir la unió divina. L’erotisme pot ser-hi en aquest camí? Alló primer que cal tenir en compte és la realitat del ser humà. En l’hinduisme el camí és la reencarnació fins assolir el nirvana. D’acord amb la religió, el ser humà està destinat a la vida eterna que ha de guanyar-se amb les seves obres humanes.
I l’erotisme és el desig sexual d’una acció humana. La condició rau en la qualitat humana de la persona erótica. És obvi que l’erotisme és passional però també ho és que l’ésser humà és intel·ligent per racionalitzar els seus actes. En aquest tema hi juga un paper molt inmportant la tendència religiosa de casa persona. Per què totes les institucions religioses tenen el seu concepte de la mística. Alló que és clar rau en el fet que en totes elles, la mística ésdevé una experiència transcendent de plenitud religiosa. Però qué és la mística? La paraula es deriva d’un verb grec que significa tancar i mística per tant, tancada. En el fons és un isolament en el camí cap a la unitat amb Déu, una vegada assolit el grau màxim de perfecció per unir-se l’anima amb el sagrat. Aquesta unió, una vegada assolida abans de la mort, produeix unes sensacions indescriptibles que només els que les han viscudes poden explicar-les. Espanya té dos testimonis d’un nivell excelç amb Sant Joan de la Creu i Santa Teresa de Jesús. Sant Joan de la Creu, amb el poema Càntic espiritual, que el mateix comenta, i Santa Teresa de Jesús, amb el seu llibre LAS MORADAS, ens alliçonen sobre la veritat de la mística. Senzillament es tracta d’un nivell de perfecció espiritual que ratlla l’infinit.
A nivel humà, la mística és aquella sensació de felicitat intensa inexplicable que assoleix en l’exercici de la teva activitat fonamental, com la ciència, la poesia, l’art i el treball. David Jou, amb els seus llibres ens parla de la Poesia de l’infinit i de la Poesia mística. Des de la meva petitesa entenc que en el ser humà, que la base de la seva vida la coordina l’amor en totes les seves activitats, l’erotisme és un pas inicial necessari per arribar a la mística en el goig perfecte de la vida. En la meva concepció del ser humà és impossible avançar en el camí de la millora sense la religió perquè considero, que si l’ésser humà, home i dona, són imatge de Déu, totes les accions seves han de merèixer el guardó últim. I en aquest camí, política i religió hi tenen un deure insubstituible, assolir la integritat humana de la persona, d’acord amb la seva constitució física i psíquica. La transcendència és consequència de integrar-se físic i psíquic en un tot, el ser humà.

dimecres, 22 de març de 2017

Esmorçar de forquilla a la Fonda EuropaL’entitat CLARIANA, amb el seu lema SALUT BENESTAR SAVIESA em convidà a compartir el tema del meu poemari GLOPS ERÒTICS AMB SOSPIRS BÍBLICS. Un plaer i un orgull i molt més quan els debat o diàlegs de Clariana sempre són enriquidors i molt compartits. El tema el centralizava aquest títol: DE L’EROTISME A LA MÍSTICA. Un repte, òbviament, en una societat, que vol ser democràtica, però que des d’el poder no li deixen gaudir-ne. EROTISME és una paraula, a primer cop d’ull, de disbauxa, quan en realitat expressa el primer tram del ser humà envers l’assoloiment del seu màxim objectiu que és la felicitat en una bona convivència. L’erotisme, el concebeixo, com l’amor físic que coordinat amb el psíquic, creen l’autèntic i verdader, el del ser humà en la seva integritat. La dualitat matèria-esperit no divideix crea un nou tot, el ser humà. I en aquest tema alló que cal és tenir molt present que és la persona i quin és el seu futur. No és cap secret que el motor bàsic i fonamental és l’amor viscut en justícia i veritat. I en la seva configuració hi trobem l’erotisme que en el fons és una vivència amb unes sensacions molt especials. Com es produeix aquesta experiència? Cal tenir present que la configuració de la persona, home-dona, té una tendència a la relació. I tot el cos humà, és per ell mateix una invitació a relacionar-se amb els altres i amb un component molt especial entre sexes. L’erotisme  és l’expressió física de les relacions sexuals. La naturalesa així ha configurat l’home i la dona. L’home i la dona gaudeixen d’uns ulls que comencen la relació amb un desig. Segueixen amb un coneixment i acaben relacionant-se. Hi ha moltes maneres de relacionar-se, però el ser humà que en aquesta experiència comença amb la passió gaudeix una capacitat de control amb la intel·ligència, perquè les relacions humanes quan són verdaderes denoten un equilibri entre emoció i veritat en l’acció. I aixó és fonamental. Òbviament que el comportament relacional està subordinat a la qualitat integrada de la persona. I en aquest joc, per què en el fons és un joc, hi juguen les diferències i la llibertat. I per aixó el joc és difícil de mesurar moltes vegades i molt més quan se’l vol controlar des de fonamentalismes. El fonamentalisme polític i religiós és el pitjor enemic de la convivència humana en pau. I aquest amor físic eròtic pot arribar a la mística? No en tinc cap dubte, quan l’erotisme és un joc humà verdader i  intel·ligent en la seva passió. Per què la primera condició per esdevenir un místic és ser persona. Per aixó és tan necessari poder dir “jo sóc”. No m’allargo més avui. Continuarè en un altre comentari la vesant mística de l’amor humà. Només un incís, aquesta filosofia meva està fonamentada en el llibre bíblic del CÀNTIC ELS CÀNTICS  que ha estat la meva font del poemari GLOPS ERÒTICS DE SOSPIRS BÍBLICS. Acabo amb una pregunta: és possible que l’erotisme sigui una experiència religiosa?.

diumenge, 19 de març de 2017

La religió, embolcall humanista i polític“EllbroQueNoQuierenQueleas” editat per l’Associació Civil “Hazte Oir”, amb número 167.805 del Registre d’Associacions del Ministeri de l’interior, és un llibre que en la seva campanya ultra catòlica presentarien a Catalunya, començant a Pallejà, passant olímpicament de les ordenances municipals. 471 foren els exemplars requisats pel Mossos d’esquadra en la immobilització de l’autocar propagandístic. En l’ideari de l’entitat ens recorda els objectius, com manifesta, que s’explicaven en els Campaments de la OJE i resumeixen en aquestes paraules:”derecho a la vida, matrimonio y familia, dignidad de la persona, libertad de consciencia, libertad de educación y unidad de Espanya”. La barreja de política i religió és prou clara. Els objectius són prou clars i defensables però el problema no està en la lletra sinò en la interpretació que se’n fa. El llibre en questió sembla ser, no l’he llegit i no crec que m’interessi, una defensa de l’educació sexual del nens i nenes, com es podía deduïr de l’inscripció gravada en l’autocar i que ja fou censurada a Madrid. Deia:”Los niños tienen pene, las niñas tienen vulva. Que no te engañen. Si naces hombre, eres hombre. Si eres mujer, seguiràs siendo mujer”. No hi ha cap mena de dubte que la intencionalitat era un atac directe contra les diferents tendències sexuals que Catalunya respecte. I precisament per aquesta raó volien evangelitzar els catalans, amb la complicitat dels ultres que també, dissortadament, hi ha a casa nostra. La seva evangelització es fonamentava en el concepte cristià de “el hombre es un ser racional (inteligente), llibre (responsable dels seus actes), moral (capaz de distinguir entre el bien y el mal) y creado a imagen y semejanza de Dios”. Ideològicament faig meu aquest concepte cristià, però alló que no puc acceptar és la sema manipulació. El ser humà és sempre imatge de Déu, i com a tal mereix un respecte. Els homosexuals (gais i lesbianes) com éssers humans, també són imatge de Déu i es mereixen un respecte. Jesús  no negava la paraula a ningú, com demostra el diàleg amb la Samaritana. La part final del seu ideari ens diu:”Ofrecemos a toda la sociedad española estos valores como una propuesta, nunca como una imposición, porque los creemos buenos para mejorar nuestro sistema de convivència”. No és religiós i menys catòlic amagar unes intencions concretes de negar drets naturals a persones de tendències sexuals diferents amb propostes que aparentement tothom pot acceptar però que en la pràctica són una manifesta manipulació. Al segle XXI no es pot negar la realitat natural de l’homosexualitat i la transexualitat quan la ciència confirma aquesta condició. Una veritat científica no vulnerarà mai la fe. Personalment sóc amic d’homosexuals, persones entrenyables amb un sentit de l’amor humà excel·lent i afirmo més encara, amb projecció de transcendència. El rerefons de la campanya que volia orquestrà “Hazte Oir” a Catalunya tenia un sentit descaradament polític pert fer mal al moviment independentista. I la meva intuició l’avala el fet per què vaig rebre per internet una proposta d’aquesta entitat demanant la meva signatura contra la independència de Catalunya. La meva resposta fou clara: la meva religiositat em demanava que defensi la independènca del meu país, perquè és un dret natural i defensable amb l’evangeli a la mà. Jesús crucificat és per a  mi l’argument més valuós. La religió que no accepta la identitat dels diferents pobles de la terra, no és una religió de transcendència sinò un embolcall polític. Per què, Catalunya? El llibre ho dóna a entendre quan s’hi llegeix que a Espanya deu comunitats autònomes, citant textualment Catalunya, fomenten l’adoctrinament sexual dels escolars. Amb la paraula “fomenten” es refereixen al respecte a totes les tendències hètero i homosexuals. Sovint alló que es diu sembla correcte però és una descarada manipulació. No és cap secret que “Hazte Oir” és una entitat ultraconservadora, també en la religió católica. Sincerament penso que l’episcopat espanyol hauria der ser més creïble en les seves actuacions i omissions. Permetre certes accions, sovint és una omissió dels deures.

dissabte, 18 de març de 2017

Desarmament d’ETAUna molt bona notícia i molt més perquè des de l’any 2011 ETA no ha ajusticiat a ningú. Suposo que la paraula “ajusticiat” no plaurà a certes persones. Però és la realitat. ETA aplicava la seva justícia que no s’adiu amb un estat de dret. Però mantenir les armes calladles era un bon missatge i el missatge s’ha complert. Dissortadament les paraules amb que contestà a la notícia el President del Govern no són cap presagi de bona convivència. Durant aquests anys d’armes silenciades el Govern Espanyol no ha fet cap gest de bona voluntat, nomès ha perseguit. Durant els cinquanta anys i escreig de guerra d’ETA, no nomès ha matat ETA, dissortadament l’estat en temps de Franco i en etapa democràtica també s’embrutà les mans. Hi haguè víctimes per les dues bandes i no sempre d’acord amb la llei vigent. Personalment penso que cap llei pot justificar una sentència de mort. Les víctimes, del cantó que siguin, sobre tot les mortals, són víctimes de lleis sense garantia de licitud. És veritat que el nombre de les causades per ETA és de 800 persones. Però no nomès maten les armes de foc, les espases i les sentències judicials, n’hi ha d’altres sota la responsabilitat dels governants, que també causen víctimes innocents. Per exemple l'incompliment de la llei de dependència per ajudar a persones necessitades sense  massa recursos de subsistència. A la pell de brau, es reconeguè el dret de rebre assistència d’acord amb la llei de dependència a uns 400.000 ciutadans. D’ells, 100.000 han mort sense haver rebut l’ajuda reconeguda. D’aquestes morts els governs de torn en són responsables per incompliment i mereixen el pes de la justícia. D’aquesta justícia, que segons el President, a Espanya s’aplica a tothom igual. Sr. Rajoy, que li diran les víctimes de la pobresa que se’n van anar a l’altre món per una assistència deficient i que proclama que la Constitució no es compleix igual per a tothom, quan diu que un dels objectius de la llei és una vida digna per a tots els ciuitadans? Morir per manca de recursos i sense rebre’n és una acusació als responsables de fer complir la llei. De mort a mort no hi ha diferència en el fet, però sí en la forma i la forma té un responsable. Sr. Rajoy, en relació als difunts per incompliment de la llei de dependència, en la forma de morir hi té que veure força el govern quan no compleix. I amb aquests cent mil no va complir. Opino que en relació a aquesta recordança el Govern espera la comprensió dels ciutadans, que amb la Constitució a la mà són sobirans. Aquesta comprensió que desitja, compromet a un altre desig, que el govern sigui comprensiu amb la decissió d’ETA. Euskera s’ho mereix. Un govern que condecora amb medalles a la Verge Maria ha de demostrar també que coneix quan s’ha de saber perdonar. I aplicar la llei, quan ha existit un demostració de contrició, no és saber perdonar. I la política també té obligació de perdonar i de demanar perdó. I els governants no n’estan excents. Des de la meva humil talaia de la història, la pau que ara es viu a Euskadi no seria possible sense la voluntat de l’esquerra aberzale, essent un dels principals artífex Otegui que vàreu tenir empresonat injustaments perquè el tema d’ETA donava vots al vostre partit. No sóc profeta, ni m’agrada ser-ho, però no s’ha de ser massa intel·ligent escoltant les vostres declaracions que creareu un ambient de malestar i de risc provocador. Les armes, legals o il·legals, no han portat mai a la pau verdadera. Més de cinc mil anys d’història ho garanteixen, malgrat les paus signades. Perdonar, no és nomès un acte religiós que el vostre govern no pot oblidar, és bàsicament un acte humà solidari, malgrat no ho sembli, a vegades. I la solidaritat no té espai en un model de govern en el que la llei és absoluta, quan sabeu molt bé que no ho pot ser perquè és obra dels humans i els humans són limitats encara que es creguin déus amb els seus actes i així es dedueix de massa intervencions vostres. La pau unilateral d’ETA es mereix una resposta: respecte a la persona per la seva qualitat de persona. Els etarres són persones i molts d’ells han treballat per la pau en defensa de la diferència. I la capacitat intel·lectual no la gaudeixen només els d’una banda. Amb una política comprensiva, la mútua col·laboració per crear un nou model de convivència és possible. Sense aquesta comprensió, la convivència es trenca. Benvingut el desarmament i que la política del color que sigui, no sigui cap obstacle de pau. El vostre horitzó, Sr. Rajoy, no genera confiança.

dijous, 16 de març de 2017

Aborrit viatge en trenL’oborriment és un estat d’ànim que en gran part depèn de la persona que el pateix. I l’aborriment pot tenir una contrarèplica, que la persona assoleixi un estat de normalitat sense deixar-se dominar per les causes que conviden a l’aborriment. Un viatge en tren d’unes set hores de durada em va ensenyar a viatjar en la normalitat malgrat les condicions que no l’afavorien massa. Un viatge de tornada a casa acostuma a iniciar-se amb les piles carregades sobre tot si ha estat un viatge, diguem-ne de plaer, com el viscut personalment. El viatge era de tornada de Bilbao a Barcelona. L’aborriment del viatge no tenia res a veure amb la puntualitat, perquè es complí de sortida i d’arribada. Però un viatge de llarga distància i en un tren de velocitat més aviat alta són els petits detalls que li donen una certa gràcia i fan el camí  més agradable. I el viatge amb el goig de tornar a casa li mancaren una sèrie de condicions, no indispensables però que demostren si hi ha desig de complaure a les persones. La sortida de l’estació de Bilbao era a les 15,20 h. i l’arribada a Bercelona a les 22’09 h. Putualitat de sortida i arribada, exacta. La distància de Bilabao-Barcelona és de 468 kms. I la velocitat mitja de 68,6 Km/h. Una constatació que va convertir el meu aborriment en una distracció. De Barcelona a Saragossa el tren invertí 2 h. a l’anada  en una distancia de 256 kms. Aquesta circumstància em desvatllà la curiositat i en el de tornada em vaig entretenir a prendre notes. Per exemple: sortida de Bilbao, 15,20 h. Primera aturada Medina del Campo 16,58 h. Durada 1,38 h. Segona: Haro 17’15 h. Tercera: Logroño, 17’53 h. Quarta: Calahorra 18’30 h. Cinquena: Castejón de Ebro: 18’48 h. Sisena: Tudela: 19’13 h. Setena: Saragossa: 19’55 h. Meitat de trajecte, 212 kms. en 4’35 h. De Saragossa a Barcelona, amb dues aturades, Lleida i Tarragona, 2h. Les dades de kilometratge les he tret d’internet. Entretenint-me en els horaris em va ajudar a no aborrir-me massa. Però també altres detalls. Per exemple, la informació, tenia molt a desitjar. Un detall, en la part davantera del wagó emmarcada s’hi anunciava la propera estació, l’hora i la temperatura. La curiosistat està en que l’estació propera, quan vam arribar a Barcelona encara era Saragossa. No coordinava amb el comunicat per altaveu, que també era força defectuós per què sovint n’hi se sentia bé. El vídeo, que hauria de funcionar correctament, la meitat del trejacte sense, i de difícil visió per fosc. El servei de premsa, puntual, és veritat, però el factor humà molt poc convincent i l’oferta de premsa no massa respectuosa, per no dir gens, amb la catalana. I la mateixa manca de comunicació en les ofertes de begudes i caramels o pastes, per exemple. Llevat de la puntualitat a la sortida i a l’arribada, l’aborriment, al menys per a mi, era l’oferta. Però aborrir-se pot ser un dret o un deure i fer de l’aborriment una distracció, un art. El tren ALVIA em va demostrar la feblesa de la democràcia espanyola amb el poc respecte que té en el manteniment dels trens quan no es tracta de la radialitat centralista, una vergonya i un motiu per dir prou. La justicia no la demostren només els tribunals, el govern ha de ser just tractant dignament a tots els ciutadans. Em sap greu, però el trajecte de l’Alvia Barcelona-Bilbao, no rep el tracte just d’un trasport digne per a tots els ciutadans. Una mostra, la via en una gran part del trajecte no era doble i per la velocitat del ntren donava la impressió  que no massa en b on estat. Ni a l’anada, ni a la tornada, a l’hora de pujar o baixar del tren, no vaig rebre per part de l’organització cap detall d’ajuda per superar els meus problemes físics, però sí de viatgers. I aquest és un altre signe de feblesa democrática, el tracte que es mereixen els ciutadans. L’aborrriment del viatge en concret, no va fer-me perder la joia del motiu de gaudir-ne. Els ciutadans sempre per davant de la llei. I pensar que l’Alvia és un tren d’alta velocitat.